• Budynek kanałów informacyjnych TVP, Warszawa
  • Budynek kanałów informacyjnych TVP, Warszawa

Nadrzędną ideą koncepcji architektonicznej budynku kanałów informacyjnych TVP było stworzenie obiektu odpowiadającego prestiżowi i randze Telewizji Polskiej, jako ważnej instytucji publicznej. Dzięki swojej wyeksponowanej lokalizacji w pierzei ul. Woronicza będzie stanowił, na równi z Gmachem Głównym, wizytówkę całego kompleksu Telewizji. Bryła budynku wynika bezpośrednio z zapisów planu miejscowego, takich jak obowiązujące linie zabudowy, lokalizacja i maksymalny zasięg dominanty, obsługa komunikacyjna terenu oraz ze ścisłych wytycznych funkcjonalnych dla całego zespołu.

Kompleks składa się z dwóch części o zróżnicowanej wysokości, ściśle ze sobą powiązanych funkcjonalnie i przestrzennie: zespół studiów nagraniowych wraz ze związanymi z nimi strefami pomocniczymi, Newsroomem i holem głównym oraz część administracyjno-biurowa. Projekt zakłada maksymalne wykorzystanie istniejących walorów przyrodniczych bezpośredniego otoczenia, takich jak szpaler drzew od ul. Woronicza, jak również stworzenie przyjaznych przestrzeni do pracy poprzez dobre doświetlenie wnętrz biurowych przeszkleniami fasady o pełnej wysokości kondygnacji i zastosowanie materiałów elewacyjnych o naturalnych, ciepłych kolorach uzupełnionych przez zielone pnącza. Proekologiczny charakter budynku uzupełniono o współczesne detale elewacyjne, takie jak zróżnicowane wykusze fasadowe tworzące dynamiczne zwieńczenie niższej części budynku. Antracytowe, pionowe profile na całą wysokości elewacji studiów nadają całej elewacji tej części budynku odpowiednie proporcje i powagę.


Budynek kanałów informacyjnych TVP


Lokalizacja: Warszawa, ul. Woronicza 17

Zespół projektowy: Tomasz Słoniowski, Maciej Matejak, Jacek Kretkiewicz

Data opracowania: lipiec 2015

Konkurs architektoniczny